۰۹۱۲۴۸۸۴۸۷۷
آخرین بروز رسانی : ۲۰ آبان ۱۳۹۸

آموزش EFQM

۱۳ تیر ۱۳۹۴
با شرکت در دوره آموزش EFQM ، شما با معیارهای مدل سازمان های سرآمد شرکت های اروپایی آشنا می گردید .

مدل سرآمدی EFQM  ، با توجه به تجارب موفق سازمان های سرآمد اروپایی توسط بنیاد کیفیت اروپا  (EFQM )  تدوین شده است این مدل کلیه جنبه های مدیریتی سازمان را در بر می گیرد و در انواع سازمان ها با اندازه های مختلف کاربرد دارد .
در ایران از سال ۱۳۸۳ از مدل سرامدی EFQM جهت ارزیابی سازمان های ایرانی استفاده شده است وموسسه مطالعات و بهره وری منابع انسانی جایزه تعالی سازمانی را راه اندازی کرد .
سازمان های سرامد ایرانی که می خواهند در فرآیند ارزیابی تعالی سازمانی شرکت کنند ، از جایزه تعالی سازمانی ایران درخواست ارزیابی نموده ارزیابی بر اساس مدل تعالی جایزه تعالی سازمانی در ایران توسط ارزیابان انجام می گردد
مدل تعالی سازمانی جهت شرکت در جوایز تعالی سازمانی در ایران از مدل تعالی سازمانی  EFQMبر گرفته شده است .

راهنمایی مشاوره مدیریت ، اخذ گواهینامه ایزو و مشاوره تعالی سازمانی